Saturday, October 1, 2011

Nothing in between


LEIGH BOWERY is everything what you and the whole world is trying to be so painfully. A fucking awsome personality with REAL TALENT and UNIQENESS.  Everything you see today was done by him, it's that simple. Leigh happened to be a standout in a scene wich was madder than a bad lsd trip, so it CAN happen. Just not to you,  you selftitled special artcunts, you!! Just give up already and help your mother to do the wash up.

*


LEIGH BOWERY minden ami Te és a világ szeretne lenni oly fájdalmasan. Egy kibaszottul csudálatosan EGYEDÜLÁLLÓ személyiség IGAZI TEHETSÉGGEL. Minden amit ma látsz, neki köszönhetsz. Leigh egy olyan szcénában volt kiemelkedő, amely vadabb volt egy rossz lsd trippnél, szóval ez LEHETSÉGES! Csak éppen nem nektek, ti önjelölt, különleges művészpöcsedékek!!! Adjátok már fel végre és segítsetek anyátoknak elmosogatni.


Very brilliant documentary on this very brilliant man by Charles Atlas.

Nagyon brilliantos doksi egy nagyon brilliantos emberről Charles Atlas jóvoltából.This is freedom.

Ez a szabadság.


No comments: